Phonak Sky (Pediatri)

Nøkkelen til å frigjøre et barns fulle potensial!

Barn trenger å bli eksponert for millioner av ord og tusenvis av timer med lytting for å utvikle et godt talespråk og gode leseferdigheter. Med vår omfattende portefølje hjelper vi barn med hørselstap å frigjøre sitt fulle potensial.
.