Life is on.

Vi er opptatt av å hjelpe alle som trenger vår kunnskap, våre ideer og våre tjenester. Gjennom kreativ utfordring av den teknologiske utviklingen, vil vi tilby innovative og gode løsninger til mennesker med nedsatt hørsel slik at de kan høre, forstå og oppleve mer av livets mangfoldige lydbilder.

Frihet til å samhandle med andre. Trygg kommunikasjon.  Lev uten begrensninger. Life is on.

Sonova Norway AS er et av verdens fremste selskap når det gjelder utvikling, produksjon og distribusjon av høyteknologiske høreapparater og trådløse kommunikasjonssystem. Vi har vårt hovedkontor i Sveits og datterselskap over hele verden.

Telefon: 96 09 86 00

Mail: norge@phonak.com

Sonova Norway AS
Postboks 525 Sentrum
0105 Oslo

Org.nr. 976847350