Velkommen til Phonak’s bestillingsside for fagpersonell!

For å benytte deg av bestillingssiden må du nå registrere deg med brukernavn og passord dersom du ikke allerede har gjort dette.

Dette gjør du under menypunktet «Min konto» i det lyse grå feltet helt på toppen av denne siden.

Bruker du Mobil eller Pad finner du «Min konto» i menyen som er definert med 3 grønne streker midt på øverste del av forsiden.

VIKTIG INFO: Target 6.1

Vi har nå sendt Target 6.1 i posten til alle klinikker og vi ber deg installere programvaren så raskt som mulig. Hver klinikk får ett eksemplar av Target, og vi ber derfor om at programvaren deles med kollegaer. Dersom du allerede nå ønsker å laste ned Target 6.1 – ta kontakt per e-post, og vi sender deg link for nedlastning.

Med Target 6.1 oppdaterer du Marvel-apparatene for å klargjøre dem for fremtidig RogerDirect installasjon samt gi tilgang til ny og mer avansert app. Oppdateringen tar ca. 5 minutter og Marvel-apparatene er da klare for bedre funksjonalitet og brukerne får en enklere hverdag.