Velkommen til Phonak’s bestillingsside for fagpersonell!

For å benytte deg av bestillingssiden må du nå registrere deg med brukernavn og passord dersom du ikke allerede har gjort dette.

Dette gjør du under menypunktet «Min konto» i det lyse grå feltet helt på toppen av denne siden.

Bruker du Mobil eller Pad finner du «Min konto» i menyen som er definert med 3 grønne streker midt på øverste del av forsiden.

Opplever du problemer med lading av Marvel-apparatet?

Marvel har en re-set funksjon du kan forsøke dersom apparater ikke vil lade:
Bruk denne metoden hvis høreapparatet har en feiltilstand. Dette vil ikke fjerne eller slette noen
programmer eller innstillinger.
1. Trykk og hold inn den nedre delen av knappen i minst 15 sekunder. Det spiller ingen rolle om
høreapparatet er slått på eller av før du trykker på knappen. Det er ikke noe lys eller lydsignal etter de 15
sekundene.
2. Sett høreapparatet i laderen som er koblet til strømnettet og vent til indikatorlyset blinker grønt. Dette
kan ta inntil 30 sekunder. Høreapparatet er nå klart til bruk.
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.